W 2012 roku zmieniły się składki ZUS

data dodania: 2012-06-11

W 2012 roku zmieniły się składki ZUS


Składki ZUS 2012. Składki ZUS w 2012 roku uległy zmianie. Zmiana składek ZUS w 2012 roku to informacja szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorców.

W 2012 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1500 zł. W związku z tym podstawą wymiaru składek ZUS będzie kwota 450 złotych. Składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną  ze 123,24 zł do ponad 133 złotych.

Początkujący przedsiębiorca zapłaci ZUS (ubezpieczenia społeczne z chorobowym) więcej o 10,15 zł miesięcznie, czyli prawie o 122 zł rocznie.

Dół formularza

Składki ZUS w 2012 roku dla tej grupy wzrosły i kształtują się na następującym poziomie:

W sumie 387,94 złotych za styczeń, a od lutego 396,94 złotych.

W 2012 roku zmieniły się składki ZUS również dla osób prowadzących działalność przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Mowa o osobach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli o osobach prowadzących działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów. Zaliczają się do nich:

  • twórcy i artyści;
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

http://g.wieszjak.pl/p/wieszjak.pl/_i/spacer.gifSkładki ZUS w 2012 roku są wyższe. Od lutego 2012 wzrosła o 2 pkt. proc. składka rentowa. W 2012 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 35260 zł. Przedsiębiorcy płacą składki od podstawy odpowiadającej co najmniej 60 proc. tej kwoty, czyli od 2115,60 zł.

W 2012 roku składki ZUS wzrosły w skali roku o co najmniej 873,24 zł. Oznacza to, że miesięcznie do ZUS-u przedsiębiorca musi przelewać o co najmniej 72,77 zł więcej niż dotychczas. Po uwzględnieniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne od lutego 2012 r. obciążenia przedsiębiorcy w 2012 roku wyniosą 975,76 zł miesięcznie. Wysokość składki zdrowotnej na 2012 rok to 254,55 zł.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że od 1 kwietnia  2012 roku wzrosła składka wypadkowa. Firmy, które zatrudniają 9 lub mniej pracowników oraz płatnicy niezarejestrowani w systemie REGON, zamiast stawki 1,67 proc. są obciążeni stawką 1,93 proc.

 

Poprzednie artykuły: