Rosnące przeterminowane zadłużenia

data dodania: 2012-08-17

Rosnące przeterminowane zadłużenia

Rosnące przeterminowane zadłużenia

Obroty firm windykacyjnych wzrosną w tym roku w tempie 15-20%, a suma należności przekazanych zewnętrznym firmom specjalizującym się w windykacji powinna przekroczyć 18 mld zł. Głównym źródłem wzrostu polskiego rynku wierzytelności będzie dalszy napływ wierzytelności masowych i konsumenckich stanowiących około 60-70% całości obrotów polskich firm windykacyjnych.

".Przeterminowane płatności w sześciu największych branżach: budowlanej, spożywczej, spedycyjnej, kosmetycznej, metalowej oraz RTV i ADG, w końcu  ubiegłego roku osiągnęły wartość 957 mln zł. By odzyskać pieniądze od dłużnika, wierzyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Wezwać dłużnika do zapłaty, nawet kilkakrotnie, na piśmie, telefonicznie, SMS-ami, faksem lub drogą e-mailową.

2. Wnieść pozew o zapłatę do sądu właściwego miejscowo dla siedziby dłużnika.

3. Po uprawomocnieniu wyroku zasądzającego roszczenie wystąpić do sądu o opatrzenie go klauzulą wykonalności.

4. Złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji i dołączyć tytuł wykonawczy. Wierzyciel może przed wniesieniem sprawy do sądu powierzyć odzyskanie pieniędzy windykatorowi lub sprzedać dług np. na aukcji wierzytelności.